راهکارهای نوین برای الکترونیکی شدن تجارت شما

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

02122892416

top image
centered image

رآسا یعنی راهکارهای آمایش سرمایه انسانی. رآسا محصولی جدید از شرکت راهکارگستران می‌باشد که در راستای تولید سیستمی کارآمد برای مدیریت منابع انسانی می‌باشد. به عبارت دیگر “رآسا” سیستمی است مبتنی بر مدیریت استخدام کارجویان و کنترل بیشتر مدیران منابع انسانی در سازمان‌هاست. مخاطب هدف این سیستم تمامی سازمان ها، شرکت ها و واحدهای تولیدی می‌باشد.

ارتباط منسجم و پیوسته در سیستم مدیریت منابع انسانی رآسا باعث می‌شود تا علاوه بر حذف دوباره‌کاری‌ها، کاغذبازی و… اطلاعات در سیستم‌های مختلف تضمین شده و از بروز ناسازگاری در اطلاعات سازمان جلوگیری شود. همچنین جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه‌ها را به دنبال دارد.

سیستم مدیریت منابع انسانی رآسا به دلیل ماهیت معماری و زیرساخت خود قادر است تا با سفارشی‌سازی بخش‌های مورد نیاز هر سازمان با توجه به سیاست‌های خاص مدیران، نیازهای آنها را پوشش دهد. همچنین شما می‌توانید واحدهای سازمانی خود را در سیستم رآسا تعریف کرده تا در صورت نیاز بتوانید از تمامی واحدها به صورت جداگانه آمارگیری کنید.

تکنولوژی های استفاده شده

اگر به مشاوره، آموزش و خدمات طراحی وب سایت نیاز دارید